Georgiens Örn- och Vår Herre Jesus Kristus sömlösa tunikas orden är en dynastiska orden inom kungahuset av Georgien, legendariskt grundad av helgondrottningen Tamara (1184-1213) men i realiteten instiftad 1939 av farfadern till det nuvarande överhuvudet av det kungliga huset, HKH prins Irakly (Herkules) Bagration-Mukhrani. Orden finns på ICOCs lista under INSTITUTIONER AV RIDDERLIG KARAKTÄR. Prins Irakly gick bort 1977 och hans äldste son HKH Georg Bagration blev tronpretendent och stormästare. Prins Georg föredrog att hålla orden strikt inom familjen fram till 2001, då han beslöt att förläna orden för excellens och förtjänst, med avsikten att orden skulle bli ett effektivt instrument för att stödja Georgiens befolkning. Den 23 november 2003 gav han orden en ny konstitution som gäller än idag. Efter prins Georgs död - och enligt hans önskemål - efterträddes han som stormästare av sin tredje son, prins David, enligt den georgiska successionsordningen som innebär att överhuvudet för kungahuset väljer efterträdare bland sina söner. Prins David har inrättat ett antal nationella rektorat där Sverige är ett av dem: rektor för rektoratet utsedd 22 november 2008 är honoräre generalkonsuln Jan Hartzell. Jan var även den förste svenske riddaren av orden. //arnell

I dag leds kungahuset av prins David Bagration-Mukhrani, som under några år var gift med prinsessan Anna Bagration-Gruzinsky av Kachetien-grenen, vilken idag är nära utgång på svärdssidan då endast tre åldriga prinsar är i livet (Annas far Nuzgar, f. 1950 samt Peter, f. 1916 och hans son Evgeny, f. 1947). Genom giftermålet och föreningen av de kartliska och kachetiska grenarna av kungahuset har diskussionen om Georgien som konstitutionell monarki fått nytt bränsle, i synnerhet sedan paret under september 2011 nedkom med en son, HKH prins Georg. Sedan dess har paret gått skilda vägar, men hoppet om en restaurerad monarki lever starkt genom HKH prins Georg

För att antas i orden krävs kristen bekännelse, gott anseende och rena seder samt goda förtjänster i förhållande Georgien och monarkins sak. Som en följd av den ryska invasionen har orden mobiliserat sina resurser för att hjälpa offren och de som fördrevs av den oproportionerliga och omotiverade ryska aggressionen. Orden utdelas i fem klasser, i fallande ordning:

  1. storkors med kedja - StkGeÖTOmkedja
  2. storkors - StkGeÖTO
  3. storofficer - StOffGeÖTO
  4. kommendör - KGeÖTO
  5. riddare / dam - RGeÖTO / DamGeÖTO

INFORMATION  OM

Riddareordnar

Det har inte funnits någon internationell överenskommelse kring vad som är att betrakta som äkta och självutnämnda/oäkta riddarordnar. I avsaknad av en internationell reglering bildades 1960 Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International Commission for Orders of Chivalry, ICOC) vid den femte internationella kongressen för de genealogiska och heraldiska vetenskaperna som hölls i Stockholm under beskyddarskap av H.K.H. prins Bertil, hertigen av Halland, med statsheraldikern Gunnar Scheffer som generalsekreterare. I en rapport från kongressens kommission för statlig heraldik föreslogs att man borde ta fram ett register, åtminstone ett tillfälligt, över oberoende och dynastiska riddarordnar m.m.

Efter presentationen av detta register vid den sjätte internationella kongressen för de genealogiska och heraldiska vetenskaperna 1962 i Edinburgh, där bl.a. friherre m.m. Carl Hamilton af Hageby var viceordförande, presenterades registret och kommissionen permanentades därefter. Kommissionens arbete har varit inriktad främst på de riddarordnar som finns inom avsatta furstehus. Kommissionen har fått en nystart under 2000-talet, då man gjort en revision av de ordnar som man upptagit i sitt register. Kommissionen har därefter expanderat fältet för sina studier till att även inkludera t.ex. adliga korporationer med bärbara dekorationer och ecklesiastiska dekorationer.

Nedan visas en sammanställning och kort presentation av de riddarordnar som i Sverige/Skandinavien har minst fem svenska riddare, oftast även en lokal sammanslutning, och som upptas av IKR. Namnformerna är dem som av hävd har använts i Sverige, även om ordens fullständiga namn kan ha en något annan form vid en ordagrann översättning. //Arnell

En del av Tuinikeordens texter kommer från Jonas Arnells hemsida www.arnell.cc, tunikeorden tackar för informationen.

Svenska Rektoriatet Kungliga Georgiens Örn- och Tunikeorden Orden

Thomas Falk, RGeÖTO

Email: thomas@geöto.se